Forretnings betingelser

1. Afbud til Timer og aftaler
Afbud til ene-timer og firmahold skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

2. Ansvar for fysisk sikkerhed 
Al træning sker på eget ansvar. Man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse, aktiv-sundhed.dk tager ikke ansvar for personskader som følge af evt. ulykke. Er man i tvivl, anbefaler vi, at en læge eller fysioterapeut spørges til råds, om man kan deltage i træningen.

3.Prisændringer 
Aktiv-sundhed.dk forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Disse har ikke indvirkning på et allerede betalt medlemskab. En evt. prisændring træder først i kraft ved ny betaling.

4. Klippekort
– Benyttes klippekort er det ikke muligt at få det brugte klip refunderet
– Klippekortet betales forud. Tilmeldingen er bindende og det er derfor ikke muligt at få refusion for sin betaling.

– TILBUDSKLIP på 15 klip skal benyttes indenfor 6 måneder fra købsdato
– Klippekort med 5 klip skal benyttes indenfor 3 måneder fra købsdato.
– Klippekort med 10 klip skal benyttes indenfor 6 måneder fra købsdato.
– Overskydende klip tages ikke retur og kan ikke ombyttes til kontanter.

– Tilmeldingen er bindende, og det er derfor ikke muligt at få refusion for sin betaling.

5. Opstart
Indlediningsvis vil du inden din træning starter afstemme dine forventninger med din personlige træner og han/hun vil informere dig om praktikken omkring træningen, samt hvad der forventes af dig, og hvad du kan forvente af træneren.

6. Aflysninger og afbud
Aflysning skal ske senest 24 timer inden den aftalte lektion. Ikke aflyste lektioner afregnes som en fuld lektion.

Ved brugerens accept af forretningsbetingelserne, herunder foretagelse af betaling for første abonnementsperiode ved brug af betalingskort eller kreditkort, anses brugeren for at have givet sit udtrykkelige samtykke til, at aktiv-sundhed.dk straks igangsætter det nødvendige med henblik på at give brugeren adgang til de bestilte ydelser.

Som følge heraf anses brugeren ikke for at være berettiget til at fortryde sin bestilling af et abonnement efter det tidspunkt brugeren har accepteret forretningsbetingelserne og foretaget betaling, jf. den danske forbrugeraftalelov § 18, stk. 4.

7. Priser og Betaling
Den til en hver tid gældende pris oplyses på vores hjemmeside på adressen www.aktiv-sundhed.dk Alle priser er inklusive moms.

Betaling kan finde sted via – onlinebetaling med følgende kreditkort: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa og JCB, eller som – overførsel til vores bank på konto registreringsnummer 4160 og kontonummer 0011281060 hos Danske Bank sammen med fakturanummeret.

Betalingen skal senest ske 8 dage efter fremsendelse-

8. Reklamationsfrist
Træningsprogrammerne hos aktiv-sundhed.dk er serviceydelser, og der er ikke fastsat regler vedrørende en brugerens beføjelser, hvis træningsprogrammet ikke lever op til det, der er aftalt.

Mener du at dit træningsprogram er mangelfuldt i forhold til det aftalte, herunder vores forretningsbetingelser, skal du kontakte aktiv-sundhed.dk, der vil forsøge på bedst mulig måde at afhjælpe manglen.